Kalendár podujatí

Kaktus bike Karloveský kros

Centrum: Karlova Ves, Cross Country horských bicyklov pre všetkých v Malých Karpatoch v okolí Karlovej Vsi. Pretek bude zároveň vyvrcholením Župného pohára 2014 so záverečným vyhodnotením.
Cross-country preteky v horskej cyklistike - finále Župného pohára
2014


Plagat

Usporiadateľ: KAKTUS – BIKE team Bratislava.
Dátum pretekov: 06. september 2014.
Miesto konania: Park SNP - Líščie údolie (841 04 Karlova Ves; Bratislava)
GPS súradnice: 48°09´45.0´´N; 17°03´15,9´´E.
Parkovisko pretekov: Pod športovým komplexom IUVENTA cca 400m od miesta štartu
(Karloveská 2951/62; 841 04 Karlova Ves; Bratislava).
Kancelária pretekov
(registrácia pretekárov): V mieste štartu/cieľa (Park SNP - Líščie údolie) – rozhodcovský stan
Kaktus Bike.
Riaditeľ pretekov: Martin Belás.
Hlavný rozhodca: Pavol Miazdra.
Traťový komisár: Michal Straka.

Registrácia/prezentácia pretekárov a časový rozpis pretekov:
Online registrácia do 03. 09. 2014 do 20:00 hod. Registráciou cez
internet urýchlite svoju prezentáciu v kancelárii pretekov a uľahčíte prácu organizátorom pretekov (platba je až pri prezentácii v kancelárií pretekov).

05. septembra 2014
16:00 – 21:00 registrácia/prezentácia pretekárov všetkých kategórií (v mieste kancelárie pretekov;
Park SNP - Líščie údolie; rozhodcovský stan Kaktus Bike).

06. septembra 2014
8:00 – 9:30 registrácia/prezentácia pretekárov nasledovných kategórií: JUNIORI, JUNIORKY, KADETI, KADETKY, MINI chlapci a MINI dievčatá, 8:00 – 10:30 registrácia/prezentácia pretekárov nasledovných kategórií: MLADŠÍ ŽIACI a MLADŠIE ŽIAČKY, STARŠÍ ŽIACI a STARŠIE ŽIAČKY,
8:00 – 11:00 registrácia/prezentácia pretekárov nasledovných kategórií: MUŽI 40-49 r., MUŽI 50-
59 r., MUŽI nad 60 rokov, ŽENY 19-39 r., ŽENY 40-49 r. a ŽENY nad 50 rokov,
8:00 – 13:00 registrácia/prezentácia pretekárov pre kategóriu MUŽI 19-39 rokov,
10:00 štart pretekov pre kategórie: JUNIORI, JUNIORKY, KADETI a KADETKY,
10:30 štart pretekov pre kategórie: MINI chlapci a MINI dievčatá,
11:00 štart pretekov pre kategórie: MLADŠÍ ŽIACI a MLADŠIE ŽIAČKY,
11:30 štart pretekov pre kategórie: STARŠÍ ŽIACI a STARŠIE ŽIAČKY,
11:30 štart pretekov pre kategórie: MUŽI 40-49 r., MUŽI 50-59 r., MUŽI nad 60 rokov, ŽENY 19-39 r., ŽENY 40-49 r. a ŽENY nad 50 rokov,
12:30 dekorovanie víťazov v kategóriách: MINI chlapci a dievčatá, MLADŠÍCH a STARŠÍCH ŽIAKOV a ŽIAČIEK,
13:30 štart pretekov pre kategóriu MUŽI 19-39 rokov,
16:00 dekorovanie víťazov Kaktus Bike karloveského krosu v kategóriách: KADETOV,
KADETIEK, JUNIOROV, JUNIORIEK, MUŽOV a ŽIEN;
dekorovanie celkových víťazov Župného pohára 2014 v kategóriách: KADETOV,
KADETIEK, JUNIOROV, JUNIORIEK, MUŽOV a ŽIEN;
TOMBOLA!

Štartovné :
A/ MINI chlapci a MINI dievčatá, MLADŠÍ ŽIACI a žiačky, STARŠÍ ŽIACI a žiačky 2,-€.
B/ KADETI, KADETKY, JUNIORI, JUNIORKY, MUŽI a ŽENY 19–39 r., MUŽI a ŽENY 40–49 r., ŽENY nad 50 rokov, MUŽI 50-59 r. a MUŽI nad 60 rokov 7,-€.
V cene štartovného je: štartovné číslo, suvenír, občerstvenie (jedlo - bageta, pitie) a zaradenie do
tomboly (v prípade, že sa pretekár zúčastnil minimálne 4 pretekov Župného pohára 2014).

Štartovné sa platí na mieste registrácie.

Dĺžky pretekov a vekové kategórie (roky narodení):
MINI chlapci (2004 a mladší) 4x malý okruh,
MINI dievčatá (2004 a mladšie) 2x malý okruh,
MLADŠÍ ŽIACI (2002 a 2003) 6x malý okruh,
MLADŠIE ŽIAČKY (2002 a 2003) 3x malý okruh,
STARŠÍ ŽIACI (2000 a 2001) 8x malý okruh,
STARŠIE ŽIAČKY (2000 a 2001) 4x malý okruh,
KADETI (1998 a 1999) 2x veľký okruh,KADETKY (1998 a 1999) 1x veľký okruh,
JUNIORI (1996 a 1997) 4x veľký okruh,
JUNIORKY (1996 a 1997) 2x veľký okruh,
MUŽI 19-39 r. (1975 až 1995) 5x veľký okruh,
MUŽI 40-49 r. (1965 až 1974) 4x veľký okruh,
MUŽI 50-59 r. (1955 až 1964) 3x veľký okruh,
MUŽI nad 60 r. (1954 a starší) 2x veľký okruh,
ŽENY 19-39 r. (1975 až 1995) 3x veľký okruh,
ŽENY 40-49 r. (1965 až 1974) 2x veľký okruh,
ŽENY nad 50 r. (1954 a staršie) 1x veľký okruh.

Dĺžky okruhov:
Malý okruh 400 m s 25 m prevýšením,
veľký okruh 5700 m s 260 m prevýšením (mapy okruhov nájdete na: www.biketeam.sk ).
Dĺžka pretekov je orientačná, konečný počet okruhov určí rozhodcovský zbor v deň pretekov.

Ceny:
Prví traja pretekári/pretekárky v každej kategórií získajú vecné ceny.

Športovo – technické ustanovenia:
Preteká sa podľa platných pravidiel Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) a medzinárodnej
cyklistickej únie (UCI) pre rok 2014. V dĺžke celých okruhov je povolené podávať občerstvenie
a poskytnúť technickú pomoc.
Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť. Za pretekárov mladších ako 18 rokov
podpíše počas registrácie zákonný zástupca informovaný súhlas. Každý pretekár musí byť poistený.
Účastníci pretekov sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície a rozhodcov.
Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom pretekov vzniknuté ani nimi spôsobené, neručí za
škody spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené pretekárom a
doprovodom tretím osobám a subjektom.
Cyklistický prilba umiestnená na hlave a zapnutá je povinná počas celých pretekov!
Trasa pretekov vedie verejnými mestskými lesmi a chráneným územím, preto buďte aj počas
pretekov ohľaduplní k prírode a jej návštevníkom!

Informácie:
belas@fsport.uniba.sk.sk, straka.michal@hotmail.sk, www.biketeam.sk
keyboard_arrow_up